Trainersopleiding Creatief Denken

Creatief Denktrainingen faciliteren is een vak. Een vak dat je kunt leren. In deze opleiding leer je de basisvaardigheden van het creatief en innovatief denken. Je leert een aantal breed inzetbare basistools, je leert deze met groepen in te zetten en hiermee geheel nieuwe ideeën te genereren.   

De opleiding bestaat uit 8 dagen (16 dagdelen): dinsdag 23 en woensdag 24 januari, dinsdag 13 en woensdag 14 februari, dinsdag 6 en woensdag 7 maart en dinsdag 27 en woensdag 28 maart. Op 28 maart sluit je de opleiding af met een examen. Na dit examen heb je kennis van de basistools Creatief Denken en weet je hoe je deze moet toepassen om sessies te begeleiden waarin je samen met mensen nieuwe ideeën genereert.
 

Cirkeldenken en Creatief Denken

Of we het willen of niet, we zijn allemaal geneigd om steeds op dezelfde manier over hetzelfde probleem na te denken en komen zo dus ook steeds weer op dezelfde oplossing. Dit noemen we Cirkeldenken. Op deze manier blijven we steken in vaste gedachtepatronen en komen we niet verder.

Creatief Denken kan ons helpen om hieruit te komen. Door concrete tools aan te reiken die je helpen om van gebaande paden af te wijken, uit het gareel te lopen en dingen te bedenken die nog nooit iemand bedacht heeft, kom je in gebieden in de hersenen terecht waar echte ontdekkingen gedaan kunnen worden.
In deze tijd is er heel veel behoefte aan het vinden van nieuwe wegen, nieuwe organisatiestructuren, nieuwe oplossingen en nieuwe producten. Hiervoor moeten mensen patroondoorbrekend en out of the box leren denken. De vraag naar goede innovatieve brainstorms en creatieve denksessies van hoog niveau neemt dan ook hand over hand toe. Zo ook de vraag naar goed opgeleide trainers en facilitators. 


De opleiding Creatief Denken aan de Academie voor Innovatief Trainen behoort tot de hoogst gewaardeerde opleidingen op dit gebeid en geeft je een goede en stevige basis om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan. Tevens kan je je met deze basis verder specialiseren in dit vak (zie ook Verdiepingsopleiding).

TotalBrainBox-methode

Wij geven Creatief Denken volgens de TotalBrainBox-methode. Deze methode, die we zelf ontwikkeld hebben, is in 2009 door de Universiteit van Twente geaccrediteerd. Het unieke van deze methode is dat deze voor iedereen toegankelijk is en op elke situatie kan worden toegepast. Met de TotalBrainBox-methode kun je zowel creatief OutBox (“out of the box”) als creatief InBox leren denken. Het is daarom zowel geschikt voor associatieve, vrije denkers als voor mensen die logisch denken.

OutBox-denken

Het Out of the Box denken is erop gericht om direct buiten de gebaande paden te denken, veel nieuwe ideeën te genereren en door middel van allerlei OutBox-denktechnieken ideeën te bedenken waar je anders niet op zou komen. Dit denken is primair gericht op verruiming (divergentie) en pas in tweede instantie op selectie (convergentie). Het stimuleert de deelnemer om direct zoveel mogelijk ruimte in hun denken te nemen en pas in tweede instantie terug te keren naar de oorspronkelijke vraagstelling. De TotalBrainBox-methode heeft tientallen OutBox-tools om dit denken te stimuleren.

InBox-denken

Het InBox-denken daarentegen gaat uit van het “Closed World” principe en daagt de deelnemer uit om een oplossing van een probleem te bedenken, die eigenlijk al binnen de bestaande probleemsituatie voorhanden is. Bij het InBox-denken blijf je dus juist dicht bij de probleemsituatie zelf en ga je met behulp van verschillende tools (denkrichtingen) na hoe je slimmer en creatiever met de bouwstenen van de probleemsituatie zelf kan omgaan. Waar OutBox-denken vooral “vrij-denken” stimuleert, is InBox-denken meer “begeleid denken”. 

 

Inhoud van de opleiding 

In deze opleiding behandelen we verschillende blokken:

1. Basis Creatief Denken (di 23 januari)

In dit basisblok worden de algemene principes van Creatief Denken uitgelegd en wordt informatie behandeld over de Hersenwerking (hersentest, links/rechts dominantie, kleurprofilering). De eerste basistools van de TotalBrainbox-methode behandeld en het verschil tussen InBox- en OutBox Denken komt aan de orde.

2. Patroondoorbrekend Denken (wo 24 januari)

In deze module gaan we "out of the box denken" en leren we een aantal breed toepasbare OutBox-tools. De nadruk ligt op tools die het normale denken en de gebruikelijke denkpatronen doorbreken. En je in verschillende gedachten-experimenten dwingen om nieuwe wegen in je denken te bewandelen. Ook leren we hoe met Doorbraakdenken een nieuw, maar ook daadwerkelijk haalbaar idee kan worden bedacht en uitgewerkt.
De deelnemers gaan ook zelf voor de groep staan en er wordt een begin gemaakt met het leren begeleiden van sessies Creatief Denken.

3. Doorbraak Denken (di 13 februari)

Hier leer je een aantal tools, die een doorbraak in het denken kunnen forceren. Het zijn OutBox-tools, die je in verschillende gedachte-experimenten dwingen om nieuwe wegen in je denken te bewandelen.

4. Innovatief Denken (wo 14 februari)

In het blok Innovatief Denken maken we een begin met het bedenken van allerlei innovaties met behulp van het InBox-denken. Dit denken is uitermate geschikt om op allerlei verschillende manieren vanuit bestaande producten en diensten nieuwe innovatieve producten te bedenken of om bestaande situaties slimmer in te richten vanuit elementen waar we nog niet eerder aan gedacht hebben. 

5. Beelddenken en andere Creatieve Werkvormen (di 6 maart)

Je uit kunnen drukken in beelden wordt steeds belangrijker. Steeds vaker moet een idee in een beeld of in een serie beelden gepresenteerd worden in plaats van in een lijvig rapport. Deze realiteit eist van iedereen om zijn/haar ideeën om te kunnen zetten in aansprekende beelden. Vaak heeft één beeld of één plaatje meer impact dan tien bladzijden geschreven tekst en dit zal in de toekomst alleen maar meer het geval zijn.
In dit blok krijgen de deelnemers informatie over het belang van beelden en beelddenken in deze tijd. Daarna gaan zij ook zelf concreet aan de slag en worden ze uitgedaagd om abstracte gedachten om te zetten in concrete, aansprekende beelden. Er wordt gebruik gemaakt van bijv. kaarten, kleuren, film, mindmappen, theater, tijdschriften. 

6. Opbouw van een sessie en groepsdynamica (wo 7 maart)

In dit blok leer je hoe je een sessie opbouwt en besteden we expliciet aandacht aan verschillende situaties die je kan tegenkomen als je brainstormsessies begeleidt: wat doe je met weerstand in een groep, hoe kan je de energie hoog houden, hoe ga je om met kritiek, groepsdynamica, groepsprocessen, presentatie en persoonlijke uitstraling.

7. Oefenen met praktijksituaties en wanneer welk tool (di 27 maart)

We besteden één blok geheel aan de vraag wanneer je welk tool inzet en waarom. We bespreken veel vraagstellingen die we in de praktijk bij onze klanten tegen zijn gekomen en we bespreken de vraag welke tools wel en welke niet geschikt zijn voor de betreffende vraagstelling.

8. Examens (wo 28 maart)

Aan het eind van de opleiding tijdens het weekend van za 1 en zo 2 april houden we de examens waarbij elke deelnemer een specifieke opdracht krijgt om een korte sessie Creatief Denken te geven. We sluiten de opleiding af met de uitreiking van het certificaat Creatief Denken van de Academie voor Innovatief Trainen.

Wat is een tool?

Een tool is in feite niet anders dan een gedachtenexperiment. Daarbij ga je de (probleem)situatie waar je een oplossing voor zoekt op een specifieke manier veranderen en onderzoek je hoe je in die veranderende situatie tegen het probleem of de vraag aankijkt en welke oplossing je dan kan bedenken. Vervolgens ga je na hoe je de oplossingen die je met behulp van het betreffende tool bedacht hebt, ook kan gebruiken voor de reele probleemsituatie.
De TotalBrainBox-methode kent meer dan 100 verschillende tools. Elk tool daagt uit tot specifiek gedachtenexperiment. Elk tool staat dus voor een andere denkrichting en een andere specifieke manier van kijken. Door bij een vraag meerdere tools te gebruiken, kan je die vraag dus op meerdere manieren benaderen en hiervoor dus ook meerdere oplossingen bedenken.
De TotalBrainBox-methode is een open methode. Er worden voortdurend nieuwe tools bedacht en ontwikkeld.

Voorbeeld

Een bedrijf heeft een ziekteverzuim van 7 en het lukt maar niet dit terug te brengen naar een acceptabele 5. Het bedrijf heeft al alles geprobeerd. Met het tool “Verergeren” kun je het gedachte-experiment doen, dat het verzuim niet 7 is, maar 15. Wat zou het bedrijf doen als dat de werkelijke situatie was? Welke maatregelen zouden dan bedacht kunnen worden om het verzuim naar beneden te krijgen?


Data en locatie

De lesdagen zijn:

  • dinsdag 23 en woensdag 24 januari
  • dinsdag 13 en woensdag 14 februari
  • dinsdag 6 en woensdag 7 maart
  • dinsdag 27 en woensdag 28 maart.

Al deze lesdagen zijn van 10 – 13 uur en van 14-17 uur in Arnhem. De opleiding vindt plaats op onze InspiratieKamers in Arnhem. Deze liggen in het Arnhemse Spijkerkwartier en zijn makkelijk per openbaar vervoer bereikbaar (loopafstand van station Arnhem CS en Arnhem Velperpoort). In deze buurt zijn een ruim aantal gelegenheden aanwezig om tussen de middag te lunchen. Je kunt ook zelf lunch meenemen en op de locatie gebruiken. Koffie en thee zijn de hele dag beschikbaar, alsmede een drankje na afloop van de lesdag. 

Algemene info

Het studiemateriaal is gratis en wordt op de eerste dag van de opleiding verstrekt. De studiebelasting van deze opleiding is ong. 60 uur. Dat is incl. alle opleidingsdagen en het voorbereiden van specifieke opdrachten. Een examenpoging mag 1 keer worden herkanst. Dit wordt in overleg met de deelnemer gepland en afgesproken. Het instroomniveau van deze opleiding is HBO, maar de opleiding staat ook open voor MBO-ers.

Overnachtingen

Tijdens de aaneengesloten opleidingsdagen in Arnhem kun je als je dat wilt overnachten in Hotel Modez in Arnhem, op loopafstand van de InspiratieKamers. Dit trendy hotel heeft 20 kamers, die elk op eigenwijze zijn ingericht en gestyled door een beroemde Nederlandse modeontwerper en vormgever. Kosten voor een overnachting bij Modez bedragen ong. € 90.- p.p. per nacht. Boeken bij Modez kan via de website van Modez of door te bellen 026-4420993. De overnachtingskosten bij Modez zijn niet in de opleidingsprijs inbegrepen. Uiteraard kun je je overnachting zelf ook op een andere manier regelen of gewoon thuis gaan slapen natuurlijk. Bij het weekenden in Bant overnacht je in de trainingslocatie daar.

 

Je betaalt voor deze opleiding Creatief Denken:

  • € 4.250.-. als je de opleiding zelf betaalt of ZZP-er bent (je hoeft dan geen BTW te betalen, omdat we een CRKBO geregistreerde opleiding zijn).
  • € 4.950.-. (excl. BTW), als je werkgever of een instantie de opleiding betaalt. 

Vergoeding scholing

Veelal worden de kosten voor deze opleiding vergoed door de werkgever, maar er zijn ook al veel deelnemers die de opleiding vergoed hebben gekregen als reïntegratie traject (en/of gesubsidieerd als deel van een reïntegratie- of omscholingstraject). Je kunt hierover navraag doen bij ons of bij de instantie die jou op dit moment begeleidt.

Adviesgesprek? 06-42898548

Wil je meer informatie of wil je weten of deze opleiding voor jou geschikt is, dan kan je bellen met één van onze opleidingsadviseurs (06-42898548) of een adviesgesprek aanvragen door hier te klikken. Je wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs. Het is ook mogelijk om een Skypegesprek of een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. 

Maar mocht je zelf al gewoon overtuigd zijn, dat de opleiding geschikt voor je is, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Je krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht of wij je kunnen plaatsen.

Om je in te schrijven voor deze opleiding klik je op Inschrijven Trainerspleiding Creatief Denken  en vul je het formulier in. Na je inschrijving krijg je automatisch een email van ons met een link om je aanmelding te bevestigen. Daarna ontvang je de definitieve bevestiging van je inschrijving.