Opleiding Professioneel Trainer/Coach

Klein

Klein

Opleiding Professioneel Trainer/Coach

Klein

Deze zeer intensieve opleiding is uitgekozen tot de hoogst gewaardeerde opleiding van Nederland en uitermate geschikt voor mensen die echt in korte tijd professioneel opgeleid willen worden. De opleiding is intensief, omdat je binnen twee maanden een erkend diploma kunt halen waarmee je professioneel aan de slag kunt. Het is ook mogelijk om tijdens de intensieve periode van de opleiding persoonlijk begeleid te worden door een persoonlijke coach.

Tijdens de opleiding besteden we aandacht aan je persoonlijke competentieprofiel, aan je visie, aan je missie en aan jouw opleidingsdoelen. Verder gaan we aan de slag met jouw coach- en trainersvaardigheden: hoe zet je mensen in beweging, hoe maak je een training interactief, hoe bouw je een sessie op, hoe ga je om met weerstand tijdens veranderingsprocessen en welke nieuwe interactieve werkvormen kun je daarbij gebruiken? Hoe ontwikkel je een eigen stijl van trainen/coachen en wat is innovatief trainen/coachen?

Met behulp van een actieve, levende hersentest ontdek je waar je hersendominantie ligt en wat dit zegt over je kwaliteit als trainer of coach. Je krijgt in deze opleiding zicht op hoe je eigen kwaliteiten maximaal kan benutten.

Tijdens deze intensieve opleiding maak je kennis met diverse trainers- en coachings technieken en methodes en is er ruim gelegenheid om jouw eigen voorkeur voor trainen en/of coachen vorm te geven.

Klein

Opzet van de opleiding

Klein

Om als Professioneel Trainer of Coach aan de slag te kunnen met een erkend diploma heb je 46 lesuren nodig. Al onze opleidingen tot professional zijn inclusief een examen. Als je het diploma behaald hebt, wordt dit erkend door de beroepsvereniging SPOTCER en kun je daarmee direct in de praktijk aan de slag. Ook behoort bij onze beroepsopleidingen een jaar coaching on the job, zodat je altijd weer op de expertise van de Academie terug kunt vallen. Al onze beroepsopleidingen bestaan uit 8 dagen (4 x 2 dagen) incl. 1 keuzemodule (totaal 48 lesuren). 

De opleiding bestaat uit:  

 • 2 Basisdagen Trainen/Coachen (25 en 26 september)
 • 2 Verdiepingsdagen Trainen/Coachen (5 en 6 november)
 • 2 Studie- en Examendagen (26 en 27 november)
 • 1 Keuzemodule (vrij te kiezen)
 • 1 module Werken met het Enneagram (28 november) 

Eén keuzemodule is verplicht, maar als je een beroepsopleiding volgt, kun je gratis deelnemen aan alle keuzemodules die de Academie aanbiedt.

Optioneel: Ook kun je tijdens de opleiding deelnemen aan een module Grensverleggend Trainen in Marrakech (26 - 29 okt) of de Transformatiereis naar de woestijn in Marokko (26 okt - 4 nov). Klik op Transformatiereizen voor meer info.Waaruit bestaat de opleiding

Klein

2 Basisdagen (25 en 26 september)

We werken deze 2 dagen o.a. met de vakken Creatief Denken, Kleurprofilering, Coaching en Oplossingsgericht Trainen. Je bent twee dagen in een inspirerende energieke omgeving waar je samen met een kleine groep aan de slag gaat om de basis van het trainers- en coachvak te leren. Je ontdekt  waar je eigen talenten en tekortkomingen liggen, je krijgt inspiratie om interactief en innovatief te trainingen en te coachen, je krijgt nieuwe werkvormen en methodes aangereikt om mensen te inspireren, je leert hoe je een trainings- of coachingsessie op moet bouwen, je krijgt een nieuwe visie op trainen en coachen, en je leert hoe je je eigen authenticiteit kunt gebruiken om te trainen en te coachen.

2 Verdiepingsmodules (5 en 6 november) 

 • Professioneel Trainen en Coachen (5 nov)
  Op deze dag leer je een aantal professionele trainings- en coaching technieken. We gaan aan de slag met Oplossingsgericht trainen en coachen, authentiek spreken, presenteren, life- en loopbaancoaching en teambuilding. Ook kan je in deze module uitzoeken of je makkelijker met groepen kunt werken en met teams of individuele een op een coaching. Verder gaan we aan de gang met het stellen van vragen, want het is zowel voor een trainer als coach van belang, dat je altijd weer op zoek gaat naar de vraag achter de vraag.
   
 • Toekomst maken en Pionieren (6 nov) 

  Als trainer of coach in een nieuwe tijd moet je niet alleen bezig zijn met de nieuwste methodes, maar ook zelf durven pionieren. Dat wil zeggen: durf je te experimenteren met nieuwe manieren van trainen en coachen, durf je mensen te begeleiden om stappen te zetten in een hele nieuwe wereld. Hoe geef je leiding aan nieuwe systemen? Hoe kun je met behulp van creatief denktechnieken wegen vinden om mensen op een andere manier te inspireren, te motiveren, leiding te geven, te coachen en te trainen? Hoe kun je gebruik maken van games, beelden, creatieve middelen en media om het maximale uit mensen te halen?  

Studie- en Praktijkdag (do 26 november)

Op deze dag word je voorbereid op je eindexamen en oefen je coachgesprekken met verschillende methodieken en oefen je met je eindexamenworkshop. 

Eindexamen (vr 27 november)

Je doet eindexamen met een coachgesprek en/of een korte workshop. 

Werken met het Enneagram (za 28 november)

Tenslotte geven we een grote Enneagramtraining voor alle opleidingen van de Academie. Aan het einde van deze dag is de uitreiking van de diploma’s.

Keuzemodule (vrij te kiezen)

Je moet minimaal 1 keuzemodule kiezen (zie kader hieronder) om een erkend diploma te kunnen behalen.

Klein

Klein

Klein

Wat kan je in deze opleiding leren?


Afhankelijk van de keuzemodules die je kiest, kan je leren:

 • Inspirerend en Innovatief Trainen
  Vaardigheden om zelf trainingsworkshops te ontwikkelen.
 • Basisopleiding Creatief Denken met o.a. InBox en OutBox denken, Doorbraak Denken, Innovatief Denken, Beelddenken, opbouw van een sessie en groepsdynamica
 • Inspirerend en Innovatief Coachen o.a. met doelen stellen en richting bepalen
 • Gesprekstechnieken, leren feedback geven
 • Reflecteren, evalueren, waarnemen en luisteren
 • De kunst van het vragen stellen en de kunst van het vinden van de vraag die achter de vraag zit
 • Zelfkennis en inzicht
 • Je eigen stijl van coachen ontdekken
 • Onderzoeken wat je eigen talenten en valkuilen zijn
 • Werken met coachmodellen (o.a. het GROW-, SMART- en STAR-model).
 • Coachen met Creatieve Middelen (integreren van interactieve, creatieve middelen binnen coachgesprekken)
 • Intuïtief Coachen (spelenderwijs gebruikmaken van je intuïtieve vermogens als coach).
 • Grensverleggend en Transformerend Coachen
 • Teams Coachen
 • Loopbaancoachen
 • Coachen met Opstellingen
 • Coachen met het Enneagram

 

Keuzemodules

Deze opleiding bestaat in zijn totaliteit uit 8 lesdagen (incl. 1 verplichte keuzemodule). In totaal zijn dit 48 lesuren. Er zijn 46 lesuren verplicht om een erkend diploma te halen. Hieronder volgen de keuzemodules waarvan je er minimaal één moet kiezen als je een erkend diploma wil behalen. Maar je mag er ook meer kiezen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Je kan de keuzemodules waaraan je wil deelnemen bij inschrijving op je inschrijvingsformulier vermelden. De keuzemodules zijn:

 • Vr 16 oktober: Intuïtieve ontwikkeling en Inspirerend trainen en coachen

  Het is in deze tijd steeds belangrijker dat je gebruik leert maken van je intuïtie. In deze module leer je hoe je meer en meer kan luisteren naar je gevoel, hoe je je eigen intuïtie meer kan ontwikkelen en hoe je je intuïtieve vermogens van een ander kan aanwakkeren. We werken met beelden, vormen, kleuren, foto’s, film, muziek e.d. om innerlijke beelden tot uitdrukking te brengen.

  Voor een trainer of coach is het ook belangrijk om ook een stukje inspiratie mee te geven. Inspiratie is voeding voor de geest en vormt vaak de eerste zaadjes om mensen in beweging te krijgen. In deze module leer je hoe je mensen kunt inspireren, kunt motiveren, kunt enthousiasmeren en in beweging kunt zetten. Je maakt hierbij gebruik van verhalen, beelden, metaforen.

 • Do 22 oktober: Patroon doorbrekend denken
  In deze module gaan we "out-of-the-box-denken" en leren we een aantal breed toepasbare OutBox-tools. De nadruk ligt op tools die het normale denken en de gebruikelijke denkpatronen doorbreken en je in verschillende gedachte-experimenten dwingen om nieuwe wegen in het denken te bewandelen. Ook leren we hoe met Doorbraakdenken een nieuw, maar ook daadwerkelijk haalbaar idee kan worden bedacht en uitgewerkt. De deelnemers gaan ook zelf voor de groep staan en er wordt een begin gemaakt met het leren begeleiden van sessies Creatief Denken.

 • Vr 23 oktober: Creativiteit en Creatiekracht
  In deze module leer je hoe je als coach interactieve, creatieve media kunt integreren binnen coachingsessies. Er wordt gewerkt met verschillende creatieve werkvormen zoals bijv. beelddenken, kunst, kleuren, schilderen, tekenen, muziek, film, fotografie, theater, koken en andere creatieve vormen, die een coachingssessie kunnen verrijken en die je in kunt zetten om creatieve output te stimuleren. Je leert in deze module hoe en wanneer je creatieve sessies kunt inzetten binnen coaching en welke werkvormen je hierbij kunt gebruiken.

  Ook maken we in deze module gebruik van Creatieregie en de Future Focus Field methode, waarmee je nieuwe toekomstbeelden kunt creëren. Met behulp van inspirerende werkvormen worden nieuwe ideeën, idealen en wegen ontdekt, waardoor de geest gevoed en gemotiveerd kan worden in een bepaalde richting.

 • Vr 13 november: Transformerend Trainen 1
  Op deze dag werken we met je heldere vermogens: hoe kom je aan je informatie? Hoor, zie of voel je dingen helder? Door middel van oefeningen krijg je meer helderheid welke kanalen er van jou openstaan om informatie te ontvangen. Dat is bij iedereen weer anders. Daarnaast doen we ook oefeningen om contact te krijgen met je gidsen, hogere leiding en je persoonlijke missie.  

 • Za 14 november: Transformerend Trainen 2 
  Werken met energie. Alles is energie. In deze module gaan we kijken wat jouw eigen energie is, hoe je voor een groep staat, waar je talenten liggen als coach of trainer, hoe je met de energie van een groep omgaat, hoe je een goed lesprogramma opbouwt en hoe je de energie hoog kunt houden. Ook wordt op deze dag aandacht besteed aan het individueel transformerend coachen.

 • Vr 20 november: Systemisch Werken 1 
  Op deze dag leer je Systemisch coachen, ook individueel te coachen en welke opstellingen je gebruikt of inzet bij welke situatie (lijnopstelling, flitsopstelling, cirkelopstelling, familieopstelling, abstracte opstelling, tijdlijn opstelling).

 • Za 21 november: Systemisch Werken 2 
  Op deze dag kun je oefenen met allerlei soorten opstellingen en je eigen stijl van het begeleiden van opstellingen meer ontwikkelen. Je kunt op deze dag zowel praktisch oefenen, maar er is ook gelegenheid om theoretische vragen te stellen, zodat je je goed kunt voorbereiden op je examen. 

 

Klein

Transformatiereizen

Als je deze opleiding Professioneel Trainer/Coach volgt, is het ook mogelijk om optioneel deel te nemen aan onze Transformatiereizen. Wij bieden dit najaar 2 Transformatiereizen aan waarvoor je je ook kunt aanmelden:

 • Grensverleggend Trainen en Coachen in Marrakech (26 - 29 okt)
 • Transformatiereis Marokko (26 okt - 4 nov)

Voor meer info klik hier.

 

SPOTCER

Wij zijn aangesloten bij de Beroepsorganisatie SPOTCER. Deze organisatie controleert opleidingen en certificeert trainers, maar helpt ook startende trainers bij het zoeken van passende klanten. Daarnaast is onze opleiding ook erkend door de CRKBO. Het instroomniveau van deze opleiding is HBO, maar de opleiding staat ook open voor MBO-ers. Een examenpoging mag 1 keer worden herkanst.

Hoe zet ik mijzelf in de markt?

De Academie organiseert in samenwerking met beroepsorganisatie SPOTCER voor iedereen die een erkend diploma heeft een workshop "hoe zet ik mijzelf in de markt". Op deze dag krijg je allerlei handige tips hoe je als ZZP-er voor jezelf kan beginnen of hoe je samen een groepspraktijk op kan zetten, hoe je aan klanten kan komen, etc. Daarnaast verzorgt SPOTCER is samenwerking met de Academie ook intervisiedagen voor startende trainers en coaches. Ook deze "coaching on the job" is de eerste maanden na je eindexamen gratis.
 

Locatie en overnachten

De opleiding wordt gegeven in onze InspiratieKamers te Arnhem. Je kunt na elke lesdag thuis slapen, maar het is ook mogelijk om in Arnhem te overnachten. Er is een mogelijkheid van Basis-overnachten van "bed op slaapzaal" op de trainingslocatie. Voor wie wat meer luxe wil, kan ook Hotel Karel boeken. Dit is bij de InspiratieKamers om de hoek. 

 

Klein

Kosten Opleiding Professioneel Trainer/Coach  

Klein

 • € 3.750 als je de opleiding zelf betaalt of ZZP'er bent (je hoeft dan geen btw te betalen, omdat we een CRKBO geregistreerde opleiding zijn).
 • € 4.150 (excl. btw) als je werkgever of een instantie de opleiding voor je betaalt

Vergoeding Scholing

Veelal worden de kosten voor deze opleiding vergoed door de werkgever, maar er zijn ook al heel veel deelnemers die de opleiding vergoed hebben gekregen als reïntegratie traject (en/of gesubsidieerd als deel van een reïntegratie- of omscholingstraject). Je kunt hierover navraag doen bij ons of bij de instantie die jou op dit moment begeleidt.

Klein

Klein

Adviesgesprek? 06-42898548

Wil je meer informatie of wil je weten of deze opleiding voor jou geschikt is, dan kan je bellen met één van onze opleidingsadviseurs (06-42898548 of 06-46432551) of een adviesgesprek aanvragen door hier te klikken. Je wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs. Het is ook mogelijk om een Skypegesprek of een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. 

Maar mocht je zelf al gewoon overtuigd zijn, dat de opleiding geschikt voor je is, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Je krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht of wij je kunnen plaatsen.

Aanmelden

Om je aan te melden voor de opleiding tot Professioneel Trainer/Coach klik je op Aanmelden en vul je het formulier in. Hierna krijg je automatisch een mailtje waarmee je je aanmelding dient te bevestigen. Daarna ontvang je een bevestiging met alle opleidingsinfo (locatie adres, tijden, etc.) en de factuur. Door dit formulier in te vullen en aan ons te versturen meldt u zich aan voor deze opleiding. 

Eventuele extra modules die je wil volgen, kan je in het inschrijfformulier in het veld "Opmerkingen" opgeven.