de Bridge

Voor mensen die met mensen willen werken

De Bridge is een training voor mensen voor wie het roer om moet en die zich opnieuw willen oriënteren welke richting ze in hun leven op willen. De Bridge is gericht op het opdoen van nieuwe inspiratie, het helpt je een nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen en is tevens een specifieke, gerichte vakopleiding waarin je de basis leert van een nieuw vak.

de Bridge

In deze tijd krijgen veel mensen de kans om hun leven op een totaal andere manier in te gaan richten. Door reorganisaties raken veel mensen boventallig. In eerste instantie kan dit een heftig gebeuren zijn, maar je kan dit – als dit op je pad komt – ook aangrijpen als een enorme kans. Een uitdaging om je leven op een totaal nieuwe manier vorm te gaan geven. In de Bridge kan je onderzoeken waar je echte talenten liggen, wat je missie is en wat voor job er werkelijk bij jou past en wat er werkelijk belangrijk is in je leven. Voorwaarde om deel te nemen aan de Bridge is dat je met mensen wil gaan werken maar nog geen idee hebt in wat voor vorm.

In de Bridge kun je precies uitzoeken waar je talenten liggen in het werken met mensen. Kun je mensen motiveren, inspireren, steunen, richting geven, begeleiden, leidinggeven, coachen, trainen, opvangen, bekaderen, stimuleren? Ben je geschikt voor een vak als leidinggevende of ben je een coach, een trainer, een therapeut, een teamcoach, een inspirator, een loopbaanbegeleider, een mentor? Of wil je voor jezelf beginnen, een eigen zaak runnen, ZZP-er worden? Waar ligt precies je hart? Het mooie is dat je hart vaak op precies dezelfde plek ligt als je talent. Precies dat punt vinden maakt je passie wakker en zorgt ervoor dat je je leven opnieuw vorm kan geven.

Waarom de Bridge?

Je gaat de Bridge doen als er een brug nodig is tussen je oude en je nieuwe leven. En als je nog niet helemaal goed weet, hoe je jouw talenten het beste kunt inzetten om andere mensen van dienst te zijn en hiermee werk en inkomen te generen. De Bridge is een opleiding voor mensen die het gevoel hebben, dat ze met mensen willen werken. Met mensen in een nieuwe tijd, met mensen binnen veranderingsprocessen.

Tijdens de Bridge ga je op zoek naar wat je missie nou eigenlijk is, waar jij je geld mee wil verdienen, hoe je wilt leven en wat je nodig hebt om datgene waar je voor kiest ook daadwerkelijk te realiseren. Je krijgt tijdens de Bridge de kans om jezelf te herontdekken, om je te heroriënteren op je werk en om je professioneel te laten omscholen.

Het leuke van de Bridge is, dat deze zich niet alleen in Nederland afspeelt, maar dat je ook 5 dagen met een groep op reis gaat naar Marrakech (Marokko). Je leert hierdoor grenzen te verleggen en je krijgt de uitdaging om werkelijk op een nieuwe manier naar je nieuwe leven te kijken.

De Bridge is een belangrijke investering in je toekomst. Je investeert in jezelf, in je eigen talenten, maar daarnaast ook in een opleiding met erkend diploma aan één van de hoogst gewaardeerde opleidingsinstituten van Nederland. De Bridge is ook een innovatieve, zeer praktijkgerichte opleiding en een opleiding van deze tijd. Beleving, ervaring en het nieuwe leren staan centraal. De Bridge is een kans om een vak te leren waarmee je professioneel aan de slag kan. Ervaren trainers en coaches begeleiden je bij dit proces.

Resultaat van de Bridge

 • je hebt de basis van een nieuw vak geleerd, waarmee je professioneel aan de slag kan en helemaal bij jou past.
 • je hebt een erkend diploma.
 • je weet waar je talenten en tekortkomingen liggen.
 • je hebt nieuwe inspiratie en weet hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen.
 • je hebt onderzocht wat je werkelijk wilt en je leven een positieve wending gegeven.
 • je hebt een kans gehad om je werkelijk te ontwikkelen op verschillende gebieden, intellectueel, mentaal, emotioneel, sociaal, spiritueel en creatief.
 • je hebt meer eigenwaarde, meer zelfvertrouwen en je staat in je kracht.
 • je hebt een duidelijk toekomstperspectief.
 • je hebt je spirit terug, je drive, je doel en je weet wat je waard bent.

Opzet van de Bridge

De Bridge bestaat uit de volgende 6 onderdelen:

 1. Basisdag: wie ben je en waar liggen je talenten en kwaliteiten?
 2. 5-daagse Inspiratiereis naar Marrakech
 3. Talent Coaching
 4. Creatieregie, hoe geef ik vorm aan mijn toekomst
 5. Zeer intensieve 3-daagse vakopleiding (trainer, coach, nieuw leiderschap, e.d.)
 6. Afsluiting: de Brug slaan

De 6 onderdelen van de Bridge


1. Basistrainingsdag: wie ben je, waar liggen je talenten en kwaliteiten? (1 dag)

Deze module geeft inzicht in je hersendominantie en geeft helderheid over je persoonlijke talenten en tekortkomingen. Waar ligt je dominantie in de hersenen? Ben je rationeel? Ben je een logische denker, een beelddenker, een creatief denker? Hou je van de nuchtere feiten of hou je van fantasie? Ben je een dromer of een doener? Waar ligt je talent? Zie je de toekomst? Denk je in de toekomst of in het verleden? Zie je de waarde van alles wat achter je ligt? Kijk je naar wat er wel is of zie je juist wat er niet is? Waarom wil je met mensen werken? Waar liggen je talenten op dit vlak? 

2. 5-daagse Inspiratiereis naar Marrakech (5 dagen)

Om opnieuw gemotiveerd te worden heb je nieuwe inspiratie nodig. Om die inspiratie op te doen gaan wij 5 dagen naar Marrakech waar je wordt meegenomen in een geheel andere wereld. 5 dagen uit de comfort-zone, uit de bekende dagelijkse routine, zorgen ervoor dat je ontvankelijk wordt voor nieuwe inspiratie. Je krijgt te maken met een ander land, een andere cultuur en je krijgt even afstand van je eigen problematiek. De reis biedt verruiming en is erop gericht om te laten zien dat er meer mogelijk is dan dat je tot nu hebt kunnen zien of ervaren. Het kennismaken met een andere cultuur, met andere gewoontes, andere mensen, ander eten, etc. in een totaal andere setting wakkert aan om je loopbaan eens van een andere kant te gaan bekijken.
We onderzoeken in Marrakech hoe je de komende jaren van je werkzame leven wil gaan invullen en wat je nodig hebt om dit tot een succes te maken. We werken aan het verruimen van je voorstellingsvermogen en het vergroten van je zelfvertrouwen.
Tijdens het verblijf in Marrakech slaap je in een Riad midden in de Oude Stad. Er is een mooi dakterras met uitzicht op het Atlasgebergte, heerlijke plekken om gesprekken te voeren en ruime slaapkamers met eigen badkamer. 

3. Talent Coaching (1 dag)

In deze module ga je door middel van verschillende werkvormen uitzoeken wat voor werk je wil gaan doen en waar je talenten precies liggen: wil je werken met mensen of niet, als je wil werken met mensen op welke manier wil je dat dan doen, waar ligt jouw talent in het werken met mensen en hoe kan je dit talent maximaal ontwikkelen?
Je leert coachtechnieken en leert helder te krijgen op welke manier je het talent van een ander maximaal kan benutten en ontplooien. We werken hierbij met verschillende coaching methoden en technieken (oplossingsgericht coachen, Kleuren Coaching, Grow, STAR, en provocatief coachen). Door dit thema vanuit verschillende hoeken aan te vliegen krijg je een duidelijk beeld wat je eigen stijl en interessegebied precies is. 

4. Creatieregie, hoe geef ik vorm aan mijn toekomst? (1 dag)

Creatieregie leert je dat je invloed hebt op je eigen leven en hoe je invloed hebt op je eigen leven. De methode werkt met verschillende tools die een dieper inzicht geven in zowel je drives als datgene wat je wilt realiseren. Hoe maakbaar is het leven? Hoeveel invloed heb je er zelf op? En welke tools kan je gebruiken om met goed resultaat je eigen leven vorm te geven en je te ontwikkelen in de richting die je zelf wenst?
We werken op deze dag met de FutureFocusField-methode (scenario-interviews) en een aantal andere krachtige technieken waardoor je meer grip krijgt op je eigen leven en gaat inzien dat je een groot deel van je eigen toekomst zelf kan gaan creëren. 

5. Intensieve 3-daagse vakopleiding (3 dagen)

In dit onderdeel van 3 dagen krijg je een korte, krachtige basisopleiding naar keuze waarin je de vaktechnische basisvaardigheden leert. Je kunt voor deze basisopleiding zelf je keuze maken uit verschillende korte opleidingen (zie apart kader). 

6. Afsluiting (de Brug slaan) (1 dag)

Op deze dag wordt de training afgesloten. Er wordt teruggekeken en geëvalueerd. Als slotdocument maak je een korte promofilm waarin op ludieke en originele manier duidelijk wordt waar je passie, idealen en talenten liggen, hoe je deze in je toekomstige werkzame leven wil inzetten en op welke manier je je leven opnieuw richting gaan geven.

Certificering

Behalve dat wij als Academie gecertificeerd zijn bij de CRKBO zijn wij als Academie ook aangesloten bij de beroepsorganisatie SPOTCER. Deze beroepsorganisatie certificeert niet alleen onze diploma’s, maar biedt ook de gelegenheid aan afgestudeerden om deel uit te maken van een landelijk netwerk waarop je je kan profileren om gevonden te worden door nieuwe klanten.

De Korte Vakopleidingen

 1. Korte 3-daagse Trainersopleiding
  Deze opleiding is er met name op gericht om jouw specifieke talent als trainer te ontdekken en je eigen stijl van trainen te ontwikkelen. Je leert allerlei interactieve tools, nieuwe creatieve technieken en creatieve middelen om mensen op een interactieve, vernieuwende manier te trainen en/of te begeleiden bij veranderings- en transformatieprocessen en bij innovatieve trajecten of reorganisaties.
   
 2. Korte 3-daagse Coachopleiding
  In deze opleiding leer je de basisvaardigheden van het coaching. Een coach zet mensen in beweging, creëert ervaringen en is bereid risico's te nemen. Coachen is een vak van deze tijd. Een vak dat je kunt leren en waarin je je eigen stijl kunt ontwikkelen. In dit blok wordt aandacht besteed aan verschillende coaching vaardigheden. We werken vanuit het Inspiration-Coaching-model. We besteden aandacht aan resultaatgericht coachen, individueel coachen, team coaching, feedback geven, coaching op gedrag, opvattingen, keuzes en drijfveren.
   
 3. Korte 3-daagse opleiding Nieuw Leiderschap
  In deze basisopleiding gaan we in op de essentie wie jij bent als leider, waar jouw talent ligt, waar jouw vertrouwen ligt, waar jouw bezieling ligt, waar jouw kracht ligt en waarin jij het onderscheid kunt maken. Je leert wat jouw stijl van leidinggeven is en hoe jij mensen op een makkelijke, simpele manier die helemaal bij jou past in beweging kan krijgen. Je leert leidinggeven vanuit je talent en je leert loslaten van dat wat je niet kunt van dat wat je niet ligt en van dat wat niet werkt voor jou. In deze 3 dagen leer je niet alleen je eigen stijl van leidinggeven, je leert ook dat verschillende mensen verschillende manieren van aansturen nodig hebben. Dat is niet altijd makkelijk. Maar als je meer gaat inzien, wat de ander nodig heeft om goed te kunnen functioneren verruimt en verbetert dat ook je eigen leiderschap.
   
 4. Korte 3-daagse opleiding Creatief Denktrainer
  Er is steeds meer behoefte aan mensen die anderen ruimer kunnen laten denken en sessies Creatief Denken kunnen geven. In deze basisopleiding leer je diverse werkvormen, methodes en technieken op het gebied van creatief en innovatief denken. Naast brainstormen, probleem oplossend denken en doorbraak denken, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de TotalBrainBox-methode waarmee je kan leren "Out of the Box" te denken en anderen daarin kunt begeleiden.
   
 5. Korte 3-daagse opleiding Trainingsacteur
  Eventueel is het ook mogelijk om een 3-daagse opleiding te volgen tot Trainingsacteur. Trainingsacteren is een vak waarin je je specialiseert om een bepaalde rol te spelen binnen trainingen, coachsessies of assessments. Je oefent met cases uit de praktijk, je gaat werken met rollenspelen en leert omgaan met verschillende emoties. Hoe kan je iemand leren omgaan met moeilijke klanten, a-relaxte situaties, bepaalde spanningen?

De hier genoemde vaktechnische basisopleidingen worden in Nederland zowel gegeven door de Academie voor Innovatief Trainen als door trainingsbureau InspirationCompany. De Academie is CRKBO-erkend, en aangesloten de beroepsorganisatie SPOTCER en op dit moment één van de meest toonaangevende opleidingsinstituten als het gaat om innovatieve, interactieve opleidingen.

Alle hierboven genoemde basisopleidingen voldoen aan het aantal lesuren dat nodig is om een erkend diploma te behalen, zodat deelnemers deze basisopleiding kunnen afsluiten met een formeel certificaat dat erkend wordt door beroepsorganisatie SPOTCER.

 

Je betaalt voor deze opleiding € 4.850 p.p. Dit is incl. alle verblijfskosten in Marrakech en de vliegtickets.

Adviesgesprek? 06-42898548

Wil je meer informatie of wil je weten of deze korte opleiding voor jou geschikt is, dan kan je bellen met één van onze opleidingsadviseurs (06-42898548) of een adviesgesprek aanvragen door hier te klikken. Je wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs. Het is ook mogelijk om een Skypegesprek of een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. 

Maar mocht je zelf al gewoon overtuigd zijn, dat de opleiding geschikt voor je is, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Je krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht of wij je kunnen plaatsen.

Wil je weten of de Bridge wat voor je is? Voor advies kan je geheel vrijblijvend bellen met Remco Romijn of Rico van Nelfen. Je kunt ook een adviesgesprek aanvragen door hier te klikken. Je wordt dan teruggebeld. 

De opleiding die in oktober van start gaat is helemaal vol. Je kan je wel alvast op de Wachtlijst zetten voor de Bridge die in december weer van start gaat door ons hierover een mailtje te sturen naar info@deacademievoorinnovatieftrainen.nl.