Combi-opleiding Trainer/Coach

 


Op woensdag 12 september 2018 gaat onze volgende Combi-opleiding tot Trainer / Coach weer van start. Er zijn in deze tijd mensen, die behoefte hebben aan een korte, krachtige professionele om- of bijscholing. De Combi-opleiding trainer/coach is een zeer intensieve, krachtige opleiding van 40 dagdelen. Je volgt in 3 maanden meerdere opleidingen: de Basisopleiding tot Trainer, de opleiding tot Coach en de opleiding tot Creatief Denktrainer. Bovendien kun je na het volgen van de Combi-opleiding nog een jaar gebruik maken van coaching on the job.

Deze zeer intensieve opleiding is uitermate geschikt voor mensen die echt in heel korte tijd opgeleid willen of moeten worden. Omdat de opleiding erg intensief is en je binnen een maand al een erkend diploma haalt, is het ook mogelijk om in deze opleiding begeleid te worden door een persoonlijke coach, die je in deze intensieve periode begeleidt.

Na het volgen van deze opleiding kun je direct als trainer en als coach aan de slag. 

Wat leer je in deze opleiding?

 • Inspirerend en Innovatief Trainen
 • Vaardigheden om zelf trainingsworkshops te ontwikkelen
 • Basisopleiding Creatief Denken met o.a. InBox en OutBox denken, Doorbraak Denken, Innovatief Denken, Beelddenken, opbouw van een sessie en groepsdynamica
 • Basisopleiding Coachen o.a. met: 
  • Doelen stellen en richting bepalen
  • Gesprekstechnieken, leren feedback geven
  • Reflecteren, evalueren, waarnemen en luisteren
  • De kunst van het vragen stellen en de kunst van het vinden van de vraag die achter de vraag zit
  • Zelfkennis en inzicht
  • Je eigen stijl van coachen ontdekken
  • Onderzoeken wat je eigen talenten en valkuilen zijn
  • Werken met coachmodellen (o.a. het GROW-, SMART- en STAR-model).
  • Coachen met Creatieve Middelen (integreren van interactieve, creatieve middelen binnen coachgesprekken) 
  • Intuïtief Coachen (spelenderwijs gebruikmaken van je intuïtieve vermogens als coach).
  • Grensverleggend en Transformerend Coachen
  • Coachen met Opstellingen
  • Coachen met het Enneagram 


Je begint op woensdag 12 september en je doet 3 maanden later op 9 december je laatste examen. Je krijgt na je examens een erkend diploma, waarmee je als coach en als trainer direct aan de slag kunt.

Je leert in deze intensieve opleiding de basisvaardigheden van het trainen en coachen. Daarnaast leer je werken met creatief en innovatief denken, oftewel het begeleiden van creatief denksessies, je leert coachen met modellen, coachen met acteurs en je leert vaardigheden om zelf een workshop in elkaar te zetten.

Deze opleiding is zeer geschikt voor mensen die in korte tijd een erkend diploma willen halen en zowel het trainers- als het coachvak willen leren, zodat ze als coach én trainer aan de slag kunnen.
 

Opzet Combi-opleiding

 

 1. Opleiding Creatief Denken
  • Basis Creatief Denken (wo 12 september)
  • Patroondoorbrekend Denken (do 13 september)
  • Doorbraak Denken (wo 26 september)
  • Innovatief Denken (do 27 september)
  • Oefenen met Praktijksituaties en wanneer welk tool (wo 3 oktober)
  • Examen Creatief Denken (do 4 oktober)
    
 2. Opleiding Coachen
  • Basisdag Coachen (vr 5 oktober)
  • Intuïtief Coachen (vr 12 oktober)
  • Coachen met Creatieve Middelen (vr 19 oktober)
  • Coachen met Modellen (vr 26 oktober)
  • Coachen met Acteurs: Ontwikkel je eigen Stijl (vr 23 november
  • Coachexamen
   • Oefendag Coachexamen (vr 7 december in Bant)
   • Coachexamen (za 8 december)
     
 3. Basisopleiding tot Trainer
  • Werken met het Enneagram + diner (za 20 oktober)
  • Transformerend Trainen / Systemisch Werken (zo 21 oktober)
  • optioneel: Grensverleggend Trainen (za 24 - wo 28 november)
  • Oefendag Trainersworkshop (vr 7 en za 8 december)
  • Train de Trainersexamen (zo 9 december)

 

A. Opleiding Creatief Denken

Creatief Denktrainingen faciliteren is een vak. Een vak dat je kunt leren. In deze opleiding leer je de basisvaardigheden van het creatief en innovatief denken. Je leert een aantal breed inzetbare basistools, je leert deze met groepen in te zetten en hiermee geheel nieuwe ideeën te genereren. 

De opleiding Creatief Denken aan de Academie voor Innovatief Trainen behoort tot de hoogst gewaardeerde opleidingen op dit gebeid en geeft je een goede en stevige basis om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan. Tevens kan je je met deze basis verder specialiseren in dit vak (zie ook Verdiepingsopleiding).
  

Cirkeldenken en Creatief Denken

Of we het willen of niet, we zijn allemaal geneigd om steeds op dezelfde manier over hetzelfde probleem na te denken en komen zo dus ook steeds weer op dezelfde oplossing. Dit noemen we Cirkeldenken. Op deze manier blijven we steken in vaste gedachtepatronen en komen we niet verder.

Creatief Denken kan ons helpen om hieruit te komen. Door concrete tools aan te reiken die je helpen om van gebaande paden af te wijken, uit het gareel te lopen en dingen te bedenken die nog nooit iemand bedacht heeft, kom je in gebieden in de hersenen terecht waar echte ontdekkingen gedaan kunnen worden.

In deze tijd is er heel veel behoefte aan het vinden van nieuwe wegen, nieuwe organisatiestructuren, nieuwe oplossingen en nieuwe producten. Hiervoor moeten mensen patroondoorbrekend en out of the box leren denken. De vraag naar goede innovatieve brainstorms en creatieve denksessies van hoog niveau neemt dan ook hand over hand toe. Zo ook de vraag naar goed opgeleide trainers en facilitators. 

 

TotalBrainBox-methode

Wij geven Creatief Denken volgens de TotalBrainBox-methode. Deze methode, die we zelf ontwikkeld hebben, is in 2009 door de Universiteit van Twente geaccrediteerd. Het unieke van deze methode is dat deze voor iedereen toegankelijk is en op elke situatie kan worden toegepast. Met de TotalBrainBox-methode kun je zowel creatief OutBox (“out of the box”) als creatief InBox leren denken. Het is daarom zowel geschikt voor associatieve, vrije denkers als voor mensen die logisch denken.

OutBox-denken

Het Out of the Box denken is erop gericht om direct buiten de gebaande paden te denken, veel nieuwe ideeën te genereren en door middel van allerlei OutBox-denktechnieken ideeën te bedenken waar je anders niet op zou komen. Dit denken is primair gericht op verruiming (divergentie) en pas in tweede instantie op selectie (convergentie). Het stimuleert de deelnemer om direct zoveel mogelijk ruimte in hun denken te nemen en pas in tweede instantie terug te keren naar de oorspronkelijke vraagstelling. De TotalBrainBox-methode heeft tientallen OutBox-tools om dit denken te stimuleren.

InBox-denken

Het InBox-denken daarentegen gaat uit van het “Closed World” principe en daagt de deelnemer uit om een oplossing van een probleem te bedenken, die eigenlijk al binnen de bestaande probleemsituatie voorhanden is. Bij het InBox-denken blijf je dus juist dicht bij de probleemsituatie zelf en ga je met behulp van verschillende tools (denkrichtingen) na hoe je slimmer en creatiever met de bouwstenen van de probleemsituatie zelf kan omgaan. Waar OutBox-denken vooral “vrij-denken” stimuleert, is InBox-denken meer “begeleid denken”. 

 

Inhoud van de Opleiding Creatief Denken

In deze opleiding Creatief Denken behandelen we verschillende blokken en sluiten we af met een examen. 

 • Basis Creatief Denken (wo 12 september)
  In dit basisblok worden de algemene principes van Creatief Denken uitgelegd en wordt informatie behandeld over de Hersenwerking (hersentest, links/rechts dominantie, kleurprofilering). De eerste basistools van de TotalBrainbox-methode behandeld en het verschil tussen InBox- en OutBox Denken komt aan de orde. De deelnemers gaan ook zelf voor de groep staan en er wordt een begin gemaakt met het leren begeleiden van sessies Creatief Denken.

 • Patroondoorbrekend en Innovatief Denken (do  13 september)
  In deze blokken gaan we "out of the box denken" en leren we een aantal breed toepasbare OutBox-tools. De nadruk ligt op tools die het normale denken en de gebruikelijke denkpatronen doorbreken. En je in verschillende gedachten-experimenten dwingen om nieuwe wegen in je denken te bewandelen. Ook leren we hoe met Doorbraakdenken een nieuw, maar ook daadwerkelijk haalbaar idee kan worden bedacht en uitgewerkt.
  Bij Innovatief Denken maken we een begin met het bedenken van allerlei innovaties met behulp van het InBox-denken. Dit denken is uitermate geschikt om op allerlei verschillende manieren vanuit bestaande producten en diensten nieuwe innovatieve producten te bedenken, of om bestaande situaties slimmer in te richten vanuit elementen waar we nog niet eerder aan gedacht hebben.


 • Doorbraak Denken (wo 26 september)
  Hier leer je een aantal tools, die een doorbraak in het denken kunnen forceren. Het zijn OutBox-tools, die je in verschillende gedachte-experimenten dwingen om nieuwe wegen in je denken te bewandelen..

 • Innovatief Denken (do 27 september)
  In het blok Innovatief Denken maken we een begin met het bedenken van allerlei innovaties met behulp van het InBox-denken. Dit denken is uitermate geschikt om op allerlei verschillende manieren vanuit bestaande producten en diensten nieuwe innovatieve producten te bedenken of om bestaande situaties slimmer in te richten vanuit elementen waar we nog niet eerder aan gedacht hebben.

 • Oefenen met praktijksituaties en wanneer welk tool (wo 3 oktober)
  We besteden één blok geheel aan de vraag wanneer je welke tool inzet en waarom. We bespreken veel vraagstellingen die we in de praktijk bij onze klanten tegen zijn gekomen en we bespreken de vraag welke tools wel en welke niet geschikt zijn voor de betreffende vraagstelling.

   
 • Examen (do 4 oktober)
  Op deze laatste dag van de opleiding Creatief Denken krijgen de deelnemers een specifieke opdracht om een korte sessie Creatief Denken te geven. Na dit examen hebben de deelnemers de kennis en ervaring om zelf een sessie te geven voor een groep en hierbij gebruik te maken van verschillende CreatiefDenk-tools. 
    

B. Opleiding Coaching 

Deze opleiding bestaat uit 1 Basisdag (vr 5 oktober), 4 bouwstenen en een afsluitend examen.

Op de Basisdag onderzoeken we wat coachen is. Verder houden we ons bezig met de basisvaardigheden:

 • Doelen stellen en richting bepalen
 • Gesprekstechnieken, leren feedback geven
 • Reflecteren, evalueren, waarnemen en luisteren
 • De kunst van het vragen stellen en de kunst van het vinden van de vraag die achter de vraag zit
 • Zelfkennis en inzicht
 • Onderzoeken wat onze eigen talenten en valkuilen zijn
 • Leerdoelen stellen 

Bouwstenen Coachen

 • Intuïtief Coachen (vr 12 oktober) 
  Intuïtief Coachen is een vorm van begeleiding waarbij het intuïtieve, spirituele vermogen van de mens de ruimte krijgt om samen te werken met het praktische en verstandelijke. Iedereen heeft in principe heldere vermogen. En dit is de tijd dat we deze vermogens meer en meer mogen gaan ontwikkelen. Maar eerst zullen we moeten onderzoeken waar jouw persoonlijke helderheid zit. Ben je heldervoelend, helderwetend, helderhorend, helderhandelend, helder sprekend, helder ruikend of helderziend? Via welke ingang werkt jouw intuitie het best? We gaan dit stap voor stap persoonlijk onderzoeken met behulp van diverse werkvormen.

 • Coachen met Creatieve Middelen (vr 19 oktober) 
  Hier leer je hoe je als coach interactieve, creatieve media kunt integreren binnen coachgesprekken. Er wordt gewerkt met verschillende creatieve werkvormen zoals bijv. beelddenken, kunst, kleuren, schilderen, tekenen, muziek, film, fotografie, theater, koken etc. die een trainingsof coachingssessie kunnen verrijken.

 • Coachen met Modellen (vr 26 oktober) 
  Hiermee leer je gestructureerd en professioneel coachen. We werken o.a. met het GROW-model, het STAR-model en het SMART-model:
  • Het GROW-model staat voor Goal (wat is het gewenste resultaat?), Reality (wat is het probleem, wie/wat/waar/hoeveel, situatie, betrokken en feiten?), Options (wat zijn de mogelijkheden, wat kun je doen om de situatie te veranderen?), Wrapup (wat en hoe, welke actie ga je ondernemen en hoe pak je dat aan?).
  • Het STAR-model staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat.
  • Het SMART-model staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

 • Coachen met Acteurs, Ontwikkel je Eigen Stijl (vr 23 november) 
  Op deze dag ga je samen met een trainingsacteur op zoek naar je eigen stijl van coachen. Je voert coachingsgesprekken, gaat oefenen met lastige gesprekken, probeert verschillende stijlen van coaching uit en onderzoekt welke manier van coaching het beste bij je past. Je krijgt na elk gesprek feedback van de trainingsacteur, die je teruggeeft hoe je overkomt als coach, waar je talenten liggen, waar je tekortkomingen liggen e.d.

 

C. Basisopleiding tot Trainer

Deze basisopleiding bestaat uit 3 trainersbouwstenen en een afsluitend Trainersexamen. 

1. Trainersbouwstenen

 • Werken met het Enneagram + diner (za 20 oktober) 
  Het Enneagram is een eeuwenoud diagnostisch instrument. Men kan het Enneagram gebruiken om het zelfinzicht te vergroten. Het systeem is met name in deze tijd doeltreffend voor het in kaart brengen van de menselijke verhoudingen, vooral in werksituaties. De afgelopen jaren hebben dan ook duizenden leidinggevenden over de hele wereld het Enneagram herontdekt als een zeer waardevol management instrument. Het Enneagram is zeer praktisch hanteerbaar bij het nemen van beslissingen, het vormen en managen van teams, het voeren van evaluatiegesprekken, het coachen van mensen, het begrijpen en het oplossen van problemen en misverstanden op de werkvloer. Kennis hebben van het Enneagram is zeer waardevol als je werkzaam bent als trainer of coach.

 • Transformerend Trainen / Systemisch Werken (zo 21 oktober) 
  Op deze dag gaan wij aan de slag met de vraag: wat is transformeren? We maken een begin met het werken met Opstellingen (Systemisch Werken) om patronen helder te krijgen en te kunnen transformeren. Je leert hoe je als trainer opstellingen kan gebruiken bij het oplossen van tal van problemen (tussen personen onderling en ook binnen organisaties), maar ook hoe je systemisch werk kunt inzetten om persoonlijke blokkades helder te krijgen en te transformeren. Oude gedragspatronen doorbreken om denken, voelen en handelen op één lijn te brengen, zijn de eerste stappen in een transformatieproces. Zowel individuen als organisaties merken in de loop der jaren dat ze herhaaldelijk tegen dezelfde problemen aanlopen. Een individu of zelfs een hele organisatie kan zonder het te beseffen verstrikt raken in de patronen van het organisatiesysteem.

 • Optioneel: Grensverleggend Trainen en Coachen  (za 24 - wo 28 november)

  Degenen die dat willen kunnen ook nog een extra bouwsteen Grensverleggend Trainen bijboeken. In deze bouwsteen gaan we onze horizon verbreden en letterlijk en figuurlijk over de grens. We vliegen naar Marrakech, voeren gesprekken in het vliegtuig en komen aan in de stad van de Sprookjes van 1001 Nacht.
  Een trainingsmodule voor iedereen die wil weten of wonderen bestaan. Hoe maakbaar is het leven? Wat is transformerend trainen? Wat krijg je mee uit je verleden, je afkomst en je cultuur? Hoe geef je van daaruit creatief vorm aan je eigen leven?
  Een uitdagende, inspirerende module waarin transformerend en inspirerend trainen een belangrijke rol spelen. Voor mensen die iets bijzonders mee willen maken, ervarend willen leren en willen trainen op één van de meest inspirende plaatsen op aarde.
  Tijdens je verblijf in Marrakech slaap je in een Riad midden in de Oude Stad. Er is een mooi dakterras met uitzicht op het Atlasgebergte, heerlijke plekken om gesprekken te voeren en ruime slaapkamers met eigen badkamer.
  De vliegreis naar Marrakech moet je zelf betalen en zelf boeken, maar neem voor je de vlucht boekt nog even contact met ons op, want we vliegen gezamenlijk. Niet inbegrepen in deze module zijn de verblijfskosten van € 75 per dag. Dit bedrag is incl. verblijf, en eten.

2. Weekend Trainersexamen (vr 7 t/m zo 9 december)

In het weekend van vrijdag 7 t/m zondag 9 december zijn er oefendagen voor het coach- en het trainersexamen. Voor het trainersexamen geef je een korte trainersworkshop van 30 min. die je zelf hebt ontwikkeld.

Examens

Je doet in deze opleiding dus een examen Creatief Denken, een Coachingsexamen en een Trainersexamen.

 1. Eindexamen Creatief Denken (do 4 oktober)
  Elke deelnemer krijgt een specifieke opdracht om een korte sessie Creatief Denken te geven.
 2. Eindexamen Coaching (za 8 december)
  Dit examen bestaat uit 3 onderdelen:
  • het maken van je eigen coachprofiel (wat voor soort coach ben jij, met welke vragen wil je als coach werken, welke methodes of werkwijzen passen bij jou?)
  • het voeren van een intakegesprek
  • het maken van een plan van aanpak n.a.v. het coachgesprek
 3. Trainersexamen (zo 9 december)

  Op 9 december is het trainersexamen en geef je een korte trainersworkshop van 30 min. die je zelf hebt ontwikkeld. Hierna sluiten we de opleiding af met het uitreiken van de certificaten.Locatie

Alle opleidingsdagen behalve de module Grensverleggend Trainen en Coachen in Marrakech en het Examenweekend in Bant worden gegeven in de InspiratieKamers te Arnhem een schitterende locatie in Arnhem dat van alle gemakken is voorzien.
Gedurende de module in Marrakech en het Examenweekend in Bant worden er verblijfskosten in rekening gebracht voor logies, maaltijden en drankjes van € 75.- per dag.

Overnachtingen

Tijdens de aaneengesloten opleidingsdagen in Arnhem kun je als je dat wilt overnachten in Hotel Modez in Arnhem, op loopafstand van de InspiratieKamers. Dit trendy hotel heeft 20 kamers, die elk op eigenwijze zijn ingericht en gestyled door een beroemde Nederlandse modeontwerper en vormgever. Kosten ong. € 90.- p.p. per nacht. Uiteraard kun je je overnachting zelf ook op een andere manier regelen of gewoon thuis gaan slapen natuurlijk.

Certificering

Behalve dat wij als Academie gecertificeerd zijn bij de CRKBO zijn wij als Academie ook aangesloten bij de beroepsorganisatie SPOTCER. Deze beroepsorganisatie certificeert niet alleen onze diploma’s, maar biedt ook de gelegenheid aan afgestudeerden om deel uit te maken van een landelijk netwerk waarop je je kan profileren om gevonden te worden door nieuwe klanten.

Alle data  

 • wo 12 september: Basis Creatief Denken
 • do 13 september: Patroondoorbrekend en Innovatief Denken
 • wo 26 september: Oplossingsgericht en Intuïtief Coachen
 • do 27 september: Innovatief Denken
 • wo 3 oktober: Oefenen met Praktijksituaties en wanneer welk tool
 • do 4 oktober: Examen Creatief Denken
 • vr 5 oktober: Basisdag Coachen
 • vr 12 oktober: Intuïtief Coachen
 • vr 19 oktober: Coachen met Creatieve Middelen
 • za 20 oktober: Werken met het Enneagram + diner
 • zo 21 oktober: Transformerend Trainen / Systemisch Werken
 • vr 26 oktober: Coachen met Modellen
 • vr 23 november: Coachen met Acteurs en Ontwikkel je eigen Stijl
 • optioneel: za 24-wo 28 november: Grensverleggend Trainen en Coachen (Marrakech)
 • vr 7 - zo 9 december: examen-oefendagen en Coach- en Trainersexamen
 • zo 9 december: uitreiking van de certificaten

 

Je betaalt voor de Combi-opleiding:

 • € 5.950.-. als je de opleiding zelf betaalt of ZZP-er bent (je hoeft dan geen BTW te betalen, omdat we een CRKBO geregistreerde opleiding zijn).
 • € 6.550.-. (excl. BTW), als je werkgever of een instantie de opleiding betaalt. 

Vergoeding scholing

Veelal worden de kosten voor deze opleiding vergoed door de werkgever, maar er zijn ook al veel deelnemers die de opleiding vergoed hebben gekregen als reïntegratie traject (en/of gesubsidieerd als deel van een reïntegratie- of omscholingstraject). Je kunt hierover navraag doen bij ons of bij de instantie die jou op dit moment begeleidt.

Verblijfskosten Weekenden Bant en Marrakech

Voor de weekenden in Bant en voor de module Grensverleggend Trainen in Marrakech worden extra verblijfskosten van € 75 per dag in rekening gebracht. Dit bedrag is incl. eten en drinken.

Adviesgesprek? 06-42898548

Wil je meer informatie of wil je weten of deze opleiding voor jou geschikt is, dan kan je bellen met één van onze opleidingsadviseurs (06-42898548 of 06-46432551) of een adviesgesprek aanvragen door hier te klikken. Je wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs. Het is ook mogelijk om een Skypegesprek of een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. 

Maar mocht je zelf al gewoon overtuigd zijn, dat de opleiding geschikt voor je is, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Je krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht of wij je kunnen plaatsen.

Om je aan te melden voor deze opleiding klik je op Aanmelden Combi-opleiding Trainer/Coach en vul je het formulier in. Hierna krijg je automatisch een mailtje waarmee je je aanmelding dient te bevestigen. Daarna ontvang je je opleidingscontract, locatie adres en de factuur.  

Door dit formulier in te vullen en aan ons te versturen meldt u zich aan voor deze opleiding. U schrijft zich definitief in op het moment dat u het opleidingscontract dat wij u toesturen, ondertekend aan ons terugmailt.