Modules najaar 2019


Hieronder vind je alle modules die de Academie voor Innovatief Trainen dit najaar 2019 aanbiedt. 

 1. Intuïtief Trainen en Coachen (do 3 oktober) 
  Het is in deze tijd steeds belangrijker dat je gebruik leert maken van je intuïtie. In deze module leer je hoe je meer en meer kan luisteren naar je gevoel, hoe je je eigen intuïtie meer kan ontwikkelen en hoe je  je intuïtieve vermogens van een ander kan aanwakkeren. 
  Intuïtief Trainen is een vorm van begeleiding waarbij het intuïtieve vermogen van de mens ruimte krijgt om samen te werken met het praktische en verstandelijke. Bij Intuïtief Trainen leer je spelenderwijs gebruik te maken van je intuïtieve vermogens. De één heeft hier meer aanleg voor dan de ander, maar als je intuïtie en aanvoelend vermogen sterk ontwikkeld is, kan dit je veel opleveren. Je leert in deze vorm van trainen werken met visualisatie en beelden. Niet iedereen is in staat om zijn gevoelens en gedachten goed onder woorden te brengen. Daarom zijn intuïtieve  werkvormen zeer geschikt om bij deze vorm van training in te zetten. We werken met beelden, vormen, kleuren, foto’s, film, muziek e.d. om innerlijke beelden tot uitdrukking te brengen.

 2. Inspirerend Trainen en Coachen (vr 4 oktober)
  Voor een trainer is het belangrijk om ook een stukje inspiratie mee te geven. Inspiratie is voeding voor de geest en vormt vaak de eerste zaadjes om mensen in beweging te krijgen. In deze module leer je hoe je mensen kunt inspireren, kunt motiveren, kunt enthousiasmeren en in beweging kunt zetten. Je maakt hierbij gebruik van verhalen, beelden, metaforen.
  Ook maken we in deze module gebruik van Creatieregie en de Future Focus Field methode, waarmee je samen met degenen die je traint nieuwe  toekomstbeelden kunt creëren. Met behulp van inspirerende werkvormen worden nieuwe ideeën, idealen en wegen ontdekt, waardoor de geest gevoed en gemotiveerd kan worden in een bepaalde richting. 

 3. Transformerend Trainen en Coachen (za 5 oktober)
  Fundamentele transformatie is een verandering van binnenuit, waardoor een vernieuwde visie en beleving gaan ontstaan. Bij transformatie gaat het erom dat denken, voelen en handelen op één lijn gebracht worden, zodat er een verandering van binnenuit kan ontstaan. Een verandering die onomkeerbaar is.
  In deze module leer je wat transformerend trainen inhoudt, wat tijdslijnen zijn en transformatiepunten en leer hoe je wezenlijk een bijdrage kunt gaan leveren aan de transformatie van jezelf en van anderen.

 4. Transformerend Trainen en Coachen (verdiepingsmodule) (zo 6 oktober)
  Dit is een verdieping van de eerste transformatie module van 5 oktober en kan daarom alleen gevolgd worden als die eerste module ook gevolgd is.

 5. Creatief Trainen en Coachen (do 10 oktober)
  In deze module leer je hoe je als trainer interactieve, creatieve media kunt integreren binnen trainingen. Er wordt gewerkt met verschillende creatieve werkvormen zoals bijv. beelddenken, kunst, kleuren, schilderen, tekenen, muziek, film, fotografie, theater, koken en andere creatieve vormen, die een trainings- of coachingssessie kunnen verrijken en die je in kunt zetten om creatieve output te stimuleren.
  Je leert in deze module hoe en wanneer je creatieve sessies kunt inzetten binnen je trainingen en welke werkvormen je hierbij kunt gebruiken. 

 6. Systemisch Trainen en Coachen (vr 11 oktober)
  Systemen zijn magische netten van energie. Vaak zijn we ons niet of nauwelijks bewust hoe belangrijk de plek is die we ten opzichte van elkaar in een systeem innemen. Iedereen maakt deel uit van verschillende systemen, waarin je steeds een andere positie lijkt in te nemen: je familie-systeem, het systeem van je werkomgeving, je sociale systeem, etc. 
  Je kunt ook onbewust gevangen zitten in een systeem of onbewust een ander gevangen houden. Dan zet je energie vast in de verwachtingen en beelden die je van elkaar vastgezet hebt. Met systemisch werk kan je deze energieën losmaken. Dit betekent vaak dat er heel veel energie kan vrijkomen om nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe plannen uit te voeren. 
  In deze module leer je systemisch werk te begeleiden. We werken zowel met familie-opstellingen als organisatie-opstellingen, abstracte opstellingen, flits-opstellingen, maar ook systemisch werk met bord-opstellingen. 

 7. Teams Trainen en coachen (za 12 oktober)
  Elk team is anders. Want een team heeft een karakter en met dat karakter moet je als trainer aan de slag. In deze module leer je werken met teams, teams trainen, teams coachen, je leert verschillende teambuildingactiviteiten, maar je leert ook kijken naar de dynamiek van een team. Hoe werken ze samen, waar lopen ze vast, hoe kan dit team de maximale prestatie leveren, wat zijn de kwaliteiten van dit team, wat zijn de tekortkomingen en hoe kunnen ze zichzelf verbeteren?
  D.m.v. verschillende teambuildingsactiviteiten leer je teams trainen, teams analyseren en feedback geven.

 8. Basis Creatief Denken en Total BrainBoxmethode (do 17 oktober)
  Op deze basisdag Creatief Denken en Total BrainBox worden de algemene principes van Creatief Denken uitgelegd en wordt informatie behandeld over de hersenwerking. Er wordt uitgelegd wat cirkeldenken is en waarom we steeds geneigd zijn om te denken in vaste patronen. Ook leren we wat er nodig is om deze patronen te doorbreken om nieuwe denkrichtingen in te slaan door middel van onze TotalBrainBox-methode. Tijdens deze dag komen de eerste basistools van de TotalBrainBox-methode aan de orde.

 9. Patroon doorbrekend Denken en Doorbraak denken (vr 18 oktober)
  In deze module gaan we "out-of-the-box" denken en leren we een aantal breed toepasbare OutBox-tools. De nadruk ligt op tools die het normale denken en de gebruikelijke denkpatronen doorbreken en je in verschillende gedachte-experimenten dwingen om nieuwe wegen in het denken te bewandelen. Ook leren we hoe met Doorbraakdenken een nieuw, maar ook daadwerkelijk haalbaar idee kan worden bedacht en uitgewerkt. De deelnemers gaan ook zelf voor de groep staan en er wordt een begin gemaakt met het leren begeleiden van sessies Creatief Denken.

 10. Doel en oplossingsgericht Trainen en Coachen (do 24 oktober)
  Bij oplossingsgericht trainen gaat het er niet om wat er niet goed gaat, maar juist wat wel goed gaat. Oplossingsgericht trainen richt zich dus direct op de oplossing en op het doel zonder zich op het probleem te richten. Analyseren van wat wel werkt, wat wel goed gaat, wat wel resultaat oplevert en wat het doel precies is, is de essentie van oplossingsgericht trainen. Het resultaat van oplossingsgericht werken is, dat mensen vaak in snel tempo weer gebruik kunnen maken van hun eigen hulpbronnen en hun zelfvertrouwen terug kunnen vinden. Ze zien hun doel weer helder voor ogen en hebben de energie weer terug om dat bereiken wat ze van plan waren. 
  In deze module leer je als trainer oplossingsgericht vragen te stellen, fris te kijken en te analyseren welke ingrediënten personen en teams in hun ontwikkeling kunnen helpen. 

 11. Omgaan met Weerstand (do 31 oktober)
  Iedere trainer, coach en acteur is bang voor weerstand. Daarom deze module speciaal om te leren hoe je om kunt gaan met voor jou lastige situaties. Voor iedereen kan iets anders lastig zijn. Daarom wordt er gewerkt met trainingsacteurs en kan je in deze module gericht oefenen met allerlei verschillende situaties waar je denkt moeite mee te hebben.  

 12. Beelddenken en Visieontwikkeling (do 7 november)
  Je uit kunnen drukken in beelden wordt steeds belangrijker. Steeds vaker moet een idee in een beeld of in een serie beelden gepresenteerd worden in plaats van in een lijvig rapport. Deze realiteit eist van iedereen om zijn/haar ideeën om te kunnen zetten in aansprekende beelden. Vaak heeft één beeld of één plaatje meer impact dan tien bladzijden geschreven tekst en dit zal in de toekomst alleen maar meer het geval zijn. In dit blok krijgen de deelnemers informatie over het belang van beelden en beelddenken in deze tijd. Er wordt gebruik gemaakt van bijv. kaarten, kleuren, film en mindmappen. 
  We besteden deze dag ook aandacht aan visieontwikkeling waarbij we technieken aanreiken om een persoonlijke of zakelijke visie vorm te geven.

 13. Innovatief Denken (InBox-denken) (vr 8 november)
  In het blok Innovatief Denken besteden we uitgebreid aandacht aan InBox-denken, waarbij we – in tegenstelling tot OutBox-denken – binnen de bestaande probleemsituatie op zoek gaan naar oplossingen. Waar OutBox-denken vooral vrij en extreem denken stimuleert vanuit de rechterhersenhelft, is InBox-denken meer gericht op logisch en gestructureerd denken vanuit de linkerhersenhelft.  
  Ook behandelen we op deze dag verschillende InBox Tools voor Innovatie om bestaande producten, diensten en processen te innoveren en problemen op te lossen.

 14. Trainen en Coachen met het Enneagram (za 23 november)
  Het Enneagram is een eeuwenoud diagnostisch instrument. Men kan het Enneagram met name gebruiken om het zelfinzicht te vergroten. Het systeem is met name in deze tijd zeer doeltreffend voor het in kaart brengen van de menselijke verhoudingen, vooral in werksituaties. De afgelopen jaren hebben dan ook duizenden leidinggevenden over de hele wereld het Enneagram herontdekt als een zeer waardevol management instrument. 
  Het Enneagram is zeer praktisch hanteerbaar bij het nemen van beslissingen, het vormen en managen van teams, het voeren van evaluatiegesprekken, het coachen van mensen, het begrijpen en het oplossen van problemen en misverstanden op de werkvloer. Kennis hebben van het Enneagram is zeer waardevol als je werkzaam bent als trainer of coach, leidinggevende of trainingsacteur. Kortom voor iedereen die met mensen werkt is het Enneagram een openbaring. 
  Deze dag eindigt met het grote Enneagramdiner waar we tijdens een feestelijk diner op een ludieke manier kennismaken met de 9 types van het Enneagram, die in een theateract worden uitgebeeld. 

 15. Grensverleggend Trainen en Coachen Marrakech (wo 30 oktober - zo 3 november)
  In het blok Grensverleggend Trainen gaan we onze horizon verbreden en letterlijk en figuurlijk over de grens. We vliegen naar Marrakech, voeren gesprekken in het vliegtuig en komen aan in de stad van de Sprookjes van 1001 Nacht.
  Een trainingsmodule voor iedereen die wil weten of wonderen bestaan. Hoe maakbaar is het leven? Wat krijg je mee uit je verleden, je afkomst en je cultuur? Hoe geef je van daaruit creatief vorm aan je eigen leven? Hoe leven we samen met andere culturen en hoe kunnen we van elkaar leren? Dit is een uitdagende, inspirerende module waarin transformerend en inspirerend trainen een belangrijke rol spelen. Als je echt iets bijzonders mee wil maken, iets waarvoor je niet vaak de kans krijgt, dan moet je deelnemen aan deze module. 
  Je gaat met een groep op pad, maakt samen van alles mee, je leert elkaar en jezelf heel goed kennen, je verblijft op één van de meest inspirerende plaatsen op aarde in een oude Riad midden in de Oude Stad (Medina) van Marrakech. Er is een mooi dakterras met uitzicht op het Atlasgebergte, heerlijke plekken om gesprekken te voeren en ruime slaapkamers met eigen badkamer. 
  Je krijgt Marrakech te zien ook op plekken waar toeristen nooit komen. We nemen je mee naar Berber-dorpen in het Atlasgebergte en je maakt echt contact met locals om meer te weten te komen over de Marokkaanse cultuur. Je leert een tajine klaar te maken, krijgt Marokkaanse kookles, je leert onderhandelen in de Souk, etc. Kortom je krijgt in een paar dagen een totaal nieuwe ervaring die je niet snel meer vergeten zal. 
  De vliegreis naar Marrakech moet je zelf betalen en zelf boeken, maar neem voor je de vlucht boekt nog even contact met ons op, want we vliegen gezamenlijk. Niet inbegrepen in de prijs zijn de verblijfskosten van € 75 per dag. Dit bedrag is all inclusive (verblijf, eten en drinken). 
  Ook deze module is dus net als alle andere modules een gratis keuzemodule. Alleen duurt deze module 5 dagen. Je kunt hem gewoon als 1 module in je keuzepakket voegen.